NEJBLIŽŠÍ AKCE:
  ----------------------------


DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  19. 5. 2020   Požární ochrana očima dětí

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  16. 3. 2020   Informace pro mladé hasiče
Pro rok 2020 je tématem soutěže Pořární ochrana očima dětí “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“. Např.:
- Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
- Požáry lesních porostů, příčiny
- Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
- Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
- Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
- Součinnost s jednotkou požární ochrany apod.
Výtvarné práce: 2D provedení, maximálně formát A3
Literární práce nedoplňovat obrázky, kresbami, náčrty apod.
Na zadní stranu, prosím, napsat: jméno a příjmení; adresu bydliště; třídu; SDH Frýdek; Střelniční 1861, Frýdek-Místek

Materiály ke zkouškám odbornosti naleznete v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo).
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  12. 3. 2020   Trénink MH
Vážení rodiče.
Vzhledem k závažnosti situace týkající se šíření koronaviru v ČR rušíme také zítřejší trénink. Blíží se však zkoušky odbornosti a probíhá soutěž Požární ochrana očima dětí. Prosíme proto, aby děti podnikly doma samostudium. Konkrétní informace zašleme individuálně každému během dnešního a zítřejšího dne formou sms. Materiály ke zkouškám odbornosti a také výukový program naleznete na našich stránkách v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo). Následující tréninky budeme plánovat podle toho, jak se situace kolem koronaviru bude nadále vyvíjet. Děkujeme za pochopení
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  17. 12. 2019   výšlap na Ondřejník - 27. prosince
Vážení členové.
Pojďme se po předvánočním šílenství a po cukrovím nabitých Vánocích trochu odreagovat, protáhnout kostry a vyšlápnout na Ondřejník. Všichni společně, sborově.
Sraz bude v 8.00 hod. na nádraží ve Frýdku. Jízdné hradí sbor, sváču a něco na zahřátí (i když se sněhem a mrazem asi počítat nemůžeme) si každý bere do batůžku sám.
Prosím, jen mi předem napište sms (+420 736 156 441), nebo pošlete e-mail (nemcovaev@seznam.cz), že půjdete, popř. kolik vás půjde, abychom mohli pořešit jízdenky atd. Děkuji.
Snad nám vyjde počasí a sejde se nás co nejvíc!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  1. 12. 2019   Mikulášská nadílka - pozvánka

Vážení členové.
Radi bychom Vás a Vaše rodiny pozvali na mikulášskou nadílku, která proběhne v pátek 6. prosince v naší hasičárně. Od 16.00 hod. bude možné nahlásit v dětské klubovně hříchy svých dětí a odevzdat balíček, kolem 16.30 hod. pak přijde Mikuláš s čertem (anděl k nám nechodí, hodných dětí je málo :-) ).
Budeme se těšit.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková EvaDALŠÍ STRÁNKA                                                         1


Referent mládeže
736156441
nemcovaev@seznam.cz
Mgr. Eva Kubečková (Němcová)


MLADŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Ing. Radim Kubečka
Mgr. Kubečková Eva

Býmová Natálie
Gottwald Šimon
Holeček Radim
Hrušková Adriana
Hubačová Adéla
Jančušová Anna
Kajzarová Aneta
Májová Kateřina
Nováková Karolína
Paluzgová Nela
Pírková Sára
Rozbrojová Adéla
Tobola Daniel
Židková Vanesa


STARŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Mgr. Barbora Němcová
Skořepová Karolína

Dulava Vojtěch
Gabriel Miroslav
Gurecká Kateřina
Gřešek Patrik
Gřešková Karin
Krnáč Jaroslav
Marešová Vanesa
Moškořová Sára
Nytra Richard
Otipková Viktorie
Paluzgová Kamila
Rada Tobias
Ultmann Dominik
Zátopek Matěj


DOROSTENCI
vedoucí:
Žurovec Tomáš

Pětroš Daniel
Soukup Ondřej
Žurovec David


DOROSTENKY
vedoucí:
Kaňoková Nikola

Gurecká Kateřina
Kačandyová Kristýna
Nejedlá Kristýna
Pěluchová Barbora
Skořepová Karolína


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx