2019

 CELKEM
 200
 
 POŽÁRY
71 
 
 PLANÉ POPL.
35 
 
 ŽIVELNÍ
13 
 
 TECHNICKÉ
14 
 
 HMYZ
24 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
20 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
18 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx