POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 27. 01.


 CELKEM


 průměr: 8
 letos: +3
 2021
 11
 2020
 9
 2019
 11
 2018
 12
 2017
 11
 2016
 9
 2015
 6
 2014
 5
 2013
 4
 2012
 7

 POŽÁRY


 průměr: 4
 letos: průměr
 2021
 4
 2020
 4
 2019
 7
 2018
 6
 2017
 6
 2016
 5
 2015
 2
 2014
 2
 2013
 2
 2012
 3

 PLANÉ POPL


 průměr: 2
 letos: +3
 2021
 5
 2020
 3
 2019
 1
 2018
 2
 2017
 1
 2016
 1
 2015
 3
 2014
 1
 2013
 1
 2012
 1

 ŽIVELNÍ


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0

 TECHNICKÉ


 průměr: 1
 letos: průměr
 2021
 1
 2020
 1
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 1
 2016
 1
 2015
 0
 2014
 1
 2013
 0
 2012
 1

 HMYZ


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0

 NEHODY


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 1
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 1

 POHOTOVOSTI


 průměr: 1
 letos: -1
 2021
 0
 2020
 1
 2019
 2
 2018
 0
 2017
 2
 2016
 1
 2015
 1
 2014
 0
 2013
 1
 2012
 1

 JINÁ POMOC


 průměr: 1
 letos: průměr
 2021
 1
 2020
 0
 2019
 1
 2018
 2
 2017
 1
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 1
 2013
 0
 2012
 0

 ÚNIK NL


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx