NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      čtvrtek 19. 10. - 15:00
    Školení řidičů-HZ Lískovec

      sobota 21. 10. - 17:00
    Asistence hokej-Přerov

      pondělí­ 23. 10. - 17:30
    Zdravotnický výcvik

      sobota 04. 11. - 14:00
    Asistence fotbal-Sokolov

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      pondělí­ 16. 10. - 17:54
    POŽÁR
    Frýdek, Kaufland

      pondělí­ 16. 10. - 17:01
    POŽÁR
    Místek, Wolkerova 1535

      sobota 14. 10. - 14:41
    JINÁ POMOC
    Frýdek, Horní 3276


AREÁL POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Vchod do hasičské zbrojnice ze Střelniční ul.       Výjezd techniky
   
Operační místnost.       Operační místnost.
   
Klubovna.       Klubovna.
   
Šatna výjezdové jednotky.       Šatna výjezdové jednotky.
   
Noční místnost.       Noční místnost.
   
Posilovna.       Posilovna.
   
Klubovna mládeže.       Klubovna mládeže.
   
Dráha pro požární sport.       Dráha pro požární sport.
   
Letní posezení.       Letní posezení.
   
Travnaté hřiště.       Travnaté hřiště.
   

.....................................................................................
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx