NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      sobota 13. 02. - 08:00
    Brigáda

      sobota 06. 03. - 08:00
    Brigáda

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      středa 20. 01. - 10:55
    PLANÝ POPLACH
    Frýdek, Lídl

      úterý 19. 01. - 16:04
    PLANÝ POPLACH
    Frýdek, Úřad práce

      neděle 17. 01. - 19:39
    POŽÁR
    Baška 181
ZDE NÁM MŮŽETE NAPSAT:
(My Vám dle možností co nejdříve odpovíme.)Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx