NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pondělí­ 17. 12. - 18:00
    školení jednotky

      středa 19. 12. - 17:30
    Asistence hokej F-M x Poru

      pondělí­ 31. 12. - 23:30
    Asistence ohňostroj

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      středa 12. 12. - 17:12
    DOPRAVNÍ NEHODA
    Nošovice

      úterý 11. 12. - 13:33
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      neděle 09. 12. - 05:45
    POŽÁR
    Staré Město, Jamnická 116DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  13. 12. 2018   Požární asistence na hokejových utkáních.

I letos drží naše jednotka požární hlídku na vybraných hokejových utkáních 1. hokejové ligy. Jsme požádání o hlídku v případech, kdy se předpokládá, že by fanoušci mohli použít v hale pyrotechniku. Taky se to již několikrát stalo a kluci museli zasáhnout. Samozřejmě pod ochranou bezpečnostní agentury, která tam zajišťuje pořádek.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  30. 11. 2018   CAS 32 T815 má za sebou prvé ostré výjezdy.

Naše nejtěžší technika, cisterna T815, která s sebou vozí 8200 l vody, začíná být povolávána IBC na výjezdy k událostem. Na snímku se právě vrací z nočního požáru rodinného domku ve Starém Městě. Právě tato událost, měla pro naši jednotku, pořadové číslo 200.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  27. 11. 2018   Výcvik na vodě.

Naše jednotka je předurčena mimo jiné i na zásahy na vodě. Proto se o tomto víkendu účastnila s dalšími vybranými jednotkami našeho okresu, výcviku na přehradě Olešná. To, že při teplotě blížící se bodu mrazu, to asi nebylo veselé čachtání, není třeba připomínat.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 11. 2018   Poděkování velitele jednotky SDH Frýdek
Rád bych touto cestou poděkoval za vstřícnost a spolupráci při realizaci nedávno proběhlého taktického cvičení okrsku č. 1, a to především oblastnímu spolku Český červený kříž Frýdek-Místek za jejich bezplatnou účast na tomto cvičení, poskytnutí namaskovaných zraněných figurantů a cenné rady hasičům při jejich ošetřování.

Dále děkuji i panu Korčovi za zapůjčení budovy pro místo konání celého cvičení.

Mé poděkování patří i Školícímu policejnímu středisku za zprostředkování budovy pro místo konání cvičení, a všem, kteří se na přípravě a organizaci cvičení jakkoliv podíleli.

Děkuji rovněž zúčastněným jednotkám za hojnou účast a za nasazení při plnění mnohdy nelehkých úkolů.

Věřím, že získané znalosti a dovednosti přispějí k dalšímu zvýšení připravenosti a znalostí jednotek SDH.


Radim Lojkásek
velitel JSDH Frýdek
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Lojkásek Radim  20. 11. 2018   Námětové cvičení okrsku ve velkém stylu.

Tradiční námětové cvičení okrsku dostalo za úkol připravit opět vedení naší jednotky. Radim Lojkásek tentokrát připravil v opuštěných halách Slezanu 08 simulaci neštěstí s velkým počtem zraněných osob. Dvě patra byly dokonce silně zakouřené a dalo se tam zachraňovat jen v dýchací technice. Spousta zraněných však byla i v dalších prostorách, kde dým nepronikl.
Téměř 40 figurantů připravila spolupracující složka Českého červeného kříže, tak dokonale, že dojem ze zranění figurantů byl opravdu reálný. Zásah jednotkám znepříjemňovala i skupina bezdomovců, která jako obývala tyto prostory. A taky lehce zranění, které zachvátila panika.
Tedy pro zasahující jednotky nejen maximální fyzická, ale i psychická zátěž. Většina účastníků se z něčím takovým ještě nesetkala a věří, že ani v budoucnu nesetká. Všechny chyby, kterých se při simulovaném zásahu jednotky dopustily, a bylo jich opravdu hodně, na závěr rozebral velitel zásahu Radek Stránský a velitel cvičení Radim Lojkásek.


239 FOTOGRAFIÍ Z CVIČENÍ
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx