NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      středa 20. 12. - 18:00
    Asistence hokej-Havířov

      středa 27. 12. - 18:00
    Asistence hokej-Prostějov

      sobota 06. 01. - 17:00
    Asistence hokej-Vsetín

      středa 24. 01. - 18:00
    Asistence hokej-Přerov

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      úterý 12. 12. - 18:45
    ŽIVELNÍ
    Mistek, Riviéra

      úterý 12. 12. - 17:52
    JINÁ POMOC
    Frýdek, Sadová 605

      úterý 12. 12. - 06:45
    ŽIVELNÍ
    Frýdek, autobusové stan.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  11. 12. 2017   Členský příspěvek na rok 2018
Výše členského příspěvku pro osoby starší 15 let činí 200 Kč.
Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti hospodáři sboru vždy v pondělí mezi 18-19 hod. (školení jednotky) nebo v pátek mezi 15-16 hod. (trénink MH). Jiný termín možný po předchozí telefonické domluvě – 737 730 067)
Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Váš datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2018 + Vaše jméno a příjmení.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do VVH, která se koná dne
13. 1. 2018 od 16 hod.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  10. 12. 2017   Vánoční přání

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Němcová Eva  8. 12. 2017   Mikuláš s čertem v naší zbrojnici !

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  3. 12. 2017   Mikulášská nadílka

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Němcová Eva  26. 11. 2017   Termín VVH

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx