NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      neděle 25. 06. - 18:00
    Výbor SDH

      pondělí­ 26. 06. - 09:00
    MŠ mateřidouška exkurze ha

      pondělí­ 26. 06. - 18:00
    poslední školení jednotky

      úterý 27. 06. - 09:00
    MŠ mateřidouška exkurze ha

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      čtvrtek 22. 06. - 13:35
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      středa 21. 06. - 23:24
    POŽÁR
    Frýdek, Dlouhá

      neděle 18. 06. - 11:58
    POŽÁR
    Frýdek, Hasičská 3043DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  14. 6. 2017   Ukázka v mateřské školce na sídlišti K Hájku.
Další mateřskou školku navštívila naše jednotka, aby dětem představila naší techniku a vybavení. Protože se ukázka konala tentokrát v odpoledních hodinách, bylo přítomno i hodně rodičů.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  12. 6. 2017   Průtrž mračen zatopila byty v pečovatelském domě.

Stačil silný déšť, aby zatopil několik bytů v pečovatelském domě na ul. 17. Listopadu. Příčinou nebyl déšť samotný, ale to, že se právě pracuje na rekonstrukci střechy. Naše jednotka vyčerpávala vodu, která se na střeše po dešti nahromadila, aby dále neprosakovala do bytů.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  8. 6. 2017   Pozvánka na soutěž pořádanou našim sborem

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  6. 6. 2017   Ve školce na ulici Pionýru opět havárie vody.
Prasklá vodovodní hadička zaplavila obě patra v mateřské školce na ulici Pionýrů. Zajímavostí je, že úplně stejná havárie se tam stala 13. listopadu 2016.
Tentokrát škody budou určitě nižší než loni. Jednotka HZS s naší jednotkou odsávali vodu z podlah pomocí vysavačů vody. K události vyjeli o půl šesté ráno a ve 7:45 hod. byla jednotka zpět na základně.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  3. 6. 2017   Zajišťovali jsme branný závod pro krajské kolo mládeže.

Byli jsme požádání OSH o zajištění branného závodu pro krajské kolo hry Plamen, které se konalo tentokrát ve Frýdku-Místku. Vybrali jsme tradiční lokalitu po obou březích řeky Ostravice.
Pro zdárný průběh této disciplíny, jsme provedli fyzické vyznačení tratě, vybavení jednotlivých stanovišť technickými prostředky a každé stanoviště obsadili členem technické čety. Na provádění jednotlivých úkolů mladých hasičů dozírali delegovaní rozhodčí z KSH.
Po bezproblémovém průběhu závodu, čekala naše členy další práce, kdy museli zrušit vyznačení tratě, odvést vybavení jednotlivých stanovišť zpět do zbrojnice. V některých případech to nebylo jednoduché, protože ne všechna stanoviště byla dostupná autem a vybavení stanovišť se musela odnášet v rukou na velkou vzdálenost.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx